Org. Nr. 989 997 807           Webmaster: Svein Ericsson

Hans Fr. Kummervold

Brages vei 10, 1412 Sofiemyr

Kontaktperson:

Telefon   66 80 22 36


Epost: folloseniororkester@gmail.com

Musikkutvalg/programkomite:

Styret

Leder: Hans Fr. Kummervold


Nestleder: Mette Andersen

Kasserer: Einar Jemtland

Styremedlem: Bjørn Brekke

Styremedlem: Tore Simonsen