Org. Nr. 989 997 807           Webmaster: Svein Ericsson


Januar 2020

Mandag 6. Vanlig prøve

Mandag 20. Vanlig prøveFebruar 2020

Mandag 3. Vanlig prøve

Mandag 10. Vanlig prøve

Mandag 24. Vanlig prøveMars 2020

Mandag 9. Vanlig prøve

Tirsdag 10. Vårkonsert i Kolben

Mandag 23. Vanlig prøve

                 


April 2020

Avlyst pga koronasituasjonen


Mai 2020

Avlyst pga koronasituasjonen


Juni 2020

Mandag 8. Vanlig prøve

Mandag 15. Vanlig prøve


               Med forbehold om endringer


August 2020

Mandag 10. Vanlig prøve

Mandag 24. Vanlig prøveSeptember 2020

Mandag 7. Vanlig prøve

Mandag 21. Vanlig prøveOktober 2020

Mandag 5. Vanlig prøve

Tirsdag 13. Ekstraprøve

Onsdag 14. Konsert for Seniorakademiet i Oppegård

Mandag 19. Vanlig prøveNovember 2020

Mandag 9. Vanlig prøve

Desember 2020

Mandag 7. Vanlig prøve

Mandag 14. Vanlig prøve

Tirsdag 15. Julekonsert i Kolben


Med forbehold om endringer


Med forbehold om endringer

TERMINLISTE 2020

Dette er en foreløpig liste og en del tillegg som f. eks. flere konserter kan forventes.


Prøvene foregår i Kolben kulturhus, Kolbotn i Sal 2 fra kl. 1000 - 1400