Org. Nr. 989 997 807           Webmaster: Svein Ericsson


Slik startet det hele:

Erik Ragnar Petersen, orkesterets første dirigent

Korpsbevegelsen er en av Norges store folkeaktiviteter. Flere hundre års tradisjoner fra militærmusikken førte at de første skolekorpsene så dagens lys for over hundre år siden. I denne tradisjonen er seniororkesterets medlemmer oppdratt.


Så vidt jeg vet, er vi det eneste seniorblåseorkesteret i Norge, sier Hans Fr. Kummervold. Han er orkesterets leder og var en av initiativtakerne da orkesteret ble etablert. Utgangspunktet var en klarinettkvartett fra Oslo Brigademusikk, som møttes hver mandag formiddag. I en kaffepause ble det antydet at det kunne være en god ide å møtes i en større målestokk – et helt blåseorkester av spillende seniorer, med prøver og konserter på dagtid.  Det var som å tenne på en gammel kvisthaug, smiler Kummervold. Innen kaffepausen var over, var rammen for orkesteret klar. Tre måneder senere var etableringen ordnet og første prøve med 20 medlemmer avholdt.


Musikkaptein Erik R. Pettersen var orkesterets første dirigent. Han holdt på til sommeren 2008. Om høsten ble taktstokken overtatt av et av orkesterets medlemmer, Bjørn Myhre, inntil musikkmajor Kjell-Olav Martinsen påtok seg oppgaven. Han har tidligere dirigert HM Kongens Garde og vært sjef og dirigent for Divisjonsmusikken i Halden. Fast stedfortreder er musikkmajor Bjørn Mellemberg, tidligere sjef og dirigent for Forsvarets stabsmusikkorps. Stolt understreker Kummervold at dette er fremragende dirigenter som er meget vel bevandret i musikklitteraturen. Sammen med orkesterets programkomite setter de opp et publikumsvennlig repertoar som samtidig kan være meget utfordrende for musikerne.


I dag teller orkesteret 50 medlemmer, flest menn. Historisk startet de fleste barnekorpsene som guttekorps, og det skulle gå mange år før jentene fikk adgang. Da ble korpsene ”Skolekorps”. Men nå har endelig korpsjentene også nådd en så moden alder at de kan starte hos oss, så nå kan de bare strømme til, oppfordrer Kummervold. Alle musikerne har hatt og har et meget aktivt musikkliv, noen sogar profesjonelt.


Prøvene er fra kl 10 til 14 i Kolben kulturhus på Kolbotn. Som pensjonister er vi dermed i en unik posisjon. Etter frokost, kaffe og morgenavis kan vi reise våkne og opplagte til øvelse på dagtid! Dermed kan vi alltid starte presis. Alle sitter klare og med oppvarmede instrumenter når dirigenten hever taktstokken kl 10.00! Dette er ikke lett å få til i andre korps, hvor medlemmene etter en lang dag på jobben og med mange familieforpliktelser omsider kan dra ut for å spille.


De fleste konsertene våre gjennomføres på dagtid og nesten alltid med fullt hus. Publikum er for det meste på samme alder som musikerne. Orkesteret samarbeider aktivt med kulturskolene for å kunne gi unge musikere anledning til å være solister med et kvalitetsorkester.  Forøvrig har våre konserter også en sosial profil. Entreen er oftest gratis, men publikum må gjerne betale utgangspenger! Disse gis til veledige organisasjoner som f. eks Frelsesarmeens Fyrlyskorps. I 2010 ble vel kr. 50.000 fordelt etter at utgifter var dekket. I løpet av snart 5 år har vi gjennomført om lag 30 konserter med forskjellig program og forskjellige solister. Spesielt vil jeg nevne skolekonserter for 1. – 4. skoletrinn, eventyrstund med ”Peter og ulven” og ”Jakten på kammertonen”, et syngespill for barn. I mai hvert år avholder vi konsert på de fleste sykehjemmene i Follo.. Siste prøvedag før jul og påske avsluttes med henholdsvis en julekonsert og en vårkonsert.


Vittige tunger hevder at orkesteret må betraktes som profesjonelt; alle musikerne er jo lønnet av NAV! På bakgrunn av våre erfaringer vil vi varmt anbefale at slike orkestre dannes andre steder også, sier Kummervold til slutt. Han mener dette er til glede for eldre musikere og beriker norsk musikkliv.   


Kjell Martinsen, orkesterets nåværende dirigent

Fra den første julekonserten i Kolben 18.12.2006.

Dirigent Erik R. Petersen,   Solist Hanne Gundersveen, altsaxofon (Oppegård kulturskole)

Vår historie

Det aller første oppdraget til den gang Follo seniorkorps. Det begynte som en klarinettkvartett.

De fire grunnleggerne var fra venstre: Hans Fr. Kummervold, Stein Høymork, Arild Holter og Per Kulsrud