Org. Nr. 989 997 807           Webmaster: Svein Ericsson

Her vil vi legge inn presseomtaler av vår virksomhet.

Pensjonisten nr. 3, 2012


Utgitt av Pensjonistforbundet

Østlandets Blad 22. mai 2012

Østlandets Blad 24. november 2012

Oppegård Avis 31.10 2013

Østlandets Blad 3. november 2014

Østlandets blad 21. desember 2011

GD  25. oktober 2011

Østlandets blad 21. desember 2011

Østlandets blad mai 2012


Her har Østlandets blad interessant nok valgt å illustrere ansettelsesprosessen av ny sogneprest i Kolbotn kirke med et fotografi av Follo seniororkesters aller første konsert 18. oktober 2006, nemlig i Kolbotn kirke. Honnør til redaksjonen i Østlandets blad som vet å verdsette kvalitet!