Org. Nr. 989 997 807           Webmaster: Svein Ericsson

Follo seniororkester

Follo seniororkester består av ca. 50 spillende medlemmer, i en alder fra drøyt 60 til over 80 år. Orkesteret er et rent blåseorkester.


Vår første dirigent var Erik Ragnar Petersen som en kjent størrelse i det lokale musikkmiljø i Oppegård. Etter han overtok Bjørn Myhre i en periode. I 2009 overtok Kjell Martinsen dirigentpinnen, også han med lang fartstid innen musikklivet i Norge.

Litt hva vi driver med

Follo seniororkester avholder sine prøver annenhver mandag kl. 10.00 i Kolben, sal 2 . Vi har stadig vekk besøk av unge lokale musikere i samarbeid med Oppegård kulturskole, som får solistoppgaver med oss, til stor glede for solistene, oss og ikke minst foreldrene til solistene.


Vi har også samarbeidet med profesjonelle musikere som solister, så spennvidden er stor.


Kjell Martinsen er orkesterets dirigent siden 2009.

Hans Fr. Kummervold spiller klarinett og er primus motor i orkesteret

Per Kulsrud er klarinettist og en av stifterne av orkesteret

Profiler i orkesteret

Oversikt over orkesterets medlemmer finner du her